Czas to pieniądz – błędny i szkodliwy społecznie slogan.
Podstawy / 22 lipca 2017

Czas to koszty! Powiedzenie „czas to pieniądz” kojarzone jest z wypowiedzią Benjamina Franklina z roku 1748. Jednak nie on był pierwszym, który wpadł na pomysł dopingowania do pracy stresem czasowym. Podobno autorką była pierwotnie żona szewca (1719 r.), która gromiła męża tym powiedzeniem, aby więcej zarabiał poprzez wykonywanie większej ilości pracy. Siłą zdarzeń fizycznych, z uwagi na regularne tempo pracy męża, wykonana praca kor...

Jedna (nie)przydatna teoria
Podstawy / 8 lipca 2017

ENERGIA   Czy potrafisz sobie wyobrazić bezpostaciową formę energii? Energii, która istnieje nie jako materia i nie jako antymateria? Nie jest stanem materii, nie jest promieniowaniem, ani falą, ani ciepłem, ani prędkością,  ani cząstką elementarną ani żadnym innym materialnym bytem złożonym. Jest czystą zdolnością do wykonania pracy, przemian, kreacji i unicestwienia! Czy potrafisz sobie wyobrazić równoległy wszechświat zbudowa...

Dlaczego warto mówić o wartościach?
Podstawy / 7 lipca 2017

Podstawa życia jest oparta o rozpoznanie i pomiar wartości. Nazwy i pojęcia przychodzą później – tyko w tedy gdy trzeba się komunikować. Wartość to przydatność czegoś (przedmiotu) do realizacji konkretnego celu życiowego, realnego bądź wyobrażeniowego. Dóbr jest wiele i celów jest wiele stąd duża obfitość możliwych wartości, granicząca z możliwościami umysłu ludzkiego – stąd tyle niejasności. Wartości to najważniejsze drogowska...

Czym jest życie?
Podstawy / 1 lipca 2017

Przeczytaj – może to najważniejsza teza jaką rozważysz w swoim życiu! Pozyskiwanie energii (zarabianie); celowość wykonywanej pracy oparta o decyzje (optymalizacja ekonomiczna); reprodukcja (przekazywanie informacji na temat zdobytego doświadczenia w zakresie sposobu realizacji dwóch poprzednich) to wspólne właściwości wszystkich form życia jakie znamy biologicznie  – łącznie z wirusami, które nie zawsze są zaliczane do form ży...