Jak głosować i na kogo głosować w wyborach 13 października 2019

2 października 2019

Stosowanie PRZYMUSU, PRZEMOCY, TWORZENIE I EGZEKWOWANIE REGUŁ EKONOMICZNYCH I ETYCZNYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE ŚWIATOPOGLĄDU wobec Ciebie i Twoich bliskich  – te wartości powierzasz w ręce obcych Ci ludzi głosując bądź nie głosując wyborach powszechnych. Czy może pozostać to obojętne?

Wielu ludzi nie idzie do wyborów bo nie wierzą w zmianę na lepsze – czują się bezsilni wobec oszustwa i manipulacji przedwyborczej. Za to na pewno do wyborów pójdą ich konkurencji społeczni, którzy wybiorą samych siebie i dla siebie korzystną opcje a niekorzystną dla tych niegłosujących.

Wielu z tych którzy pójdą do wyborów wybiorą opcję bardzo niekorzystną dla siebie. Będąc zmanipulowanymi emocjonalnie wybiorą na podstawie swoich emocji a nie kalkulacji. Ich wybór będzie dla nich w gruncie rzeczy niekorzystny. Czy możliwe jest zatem aby dobrze wybrać?

Co jest przedmiotem gry w wyborach dla przeciętnego wyborcy?

  1. Przemoc lub przymus jakim będę podlegała/podlegał– jakiej formie i nasileniu przemocy Państwa lub grup społecznych, którym Państwo pozwoli na przemoc wobec innych;
  2. Ekonomia – jak łatwo i ile będę podlegała/podlegał i w jakiej grupie ekonomicznej się znajdę;
  3. Etyka – jak Państwo będzie kształtować wartości etyczne, promować je medialnie, ekonomicznie i poprzez przemoc bezpośrednią.`

Wydaje się więc, że stawka jest bardzo wysoka. Spróbujmy znaleźć klucz, aby dobrze ocenić najbezpieczniejszą opcję wyboru. Pod uwagę bierzmy tylko grupy polityczne, które mogą jakkolwiek wpływać na fakty na scenie powyborczej. Istotne jest to kto utworzy rząd. Opcja podziału wydaje się jednoznaczna PIS ma przeciwko sobie połączone siły PO-Lewica-PSL. Jeżeli PIS nie uzyska samodzielnej większości musi szukać toksycznej (bo z przeciwnikiem politycznym) koalicji z PSL-em lub może mniej toksyczną Konfederacją o ile ta przekroczy próg wyborczy. Inne mezaliansy nie są możliwe.

Przeciętny człowiek zajęty pracą i swoim życiem osobistym lub rodzinnym nie prowadzi zwykle kalkulacji politycznych. Większość osób musi wiec być zdana na hasła wyborcze, które niekoniecznie są dobre społecznie jak też niekoniecznie znajdą pokrycie w przyszłych zmianach. Tak wiec większość wyborców dokonuje wyboru na podstawie wiedzy niepewnej, niepełnej oraz trudnych do przekucia na praktykę idei – tzw. mrzonek. Czy jest zatem sposób, aby dokonać zobiektywizowanej kalkulacji wyborczej?

Z kolei rzeczywistość i odczuwalne szczęście polityka wynika wprost z Wyborów. Dla niego to jakby ubieganie się o dobrze płatną pracę, pozycję społeczną i liczne przywileje w jednym. Dla Wyborcy zaś jego sytuacja po oddaniu głosu  jest drugą, trzecią a czasem czwartą i dalszą pochodną z dokonanych wyborów. Bardzo rzadko położenie Wyborcy zależy wprost od wyborów. To politycy są głównym interesariuszem wyborów, ich rodziny i środowisko spodziewające się bezpośredniego profitu z uzyskanej sytuacji. Tych ludzi już nic nie przekona do obiektywnych wyborów – wybierają wprost własny egoistyczny interes. Wyłączając tych nielicznych, którzy naprawdę idą służyć Narodowi – reszta idzie korzystać i stwarzać warunki wykorzystywania. Gdyby tak nie było społeczeństwa były by już dawno nieskończenie doskonałe i rewelacyjnie urządzone. Dlatego że tak nie jest wybory muszą być dokonywane wielokrotnie i bez końca.

Dla przeciętnego wyborcy kalkulację należy zgrupować w  macierz szans i ryzyk. Szanse i ryzyka odnoszone są nie do danej osoby czy grupy społecznej ale do organizmu Państwa jako środowiska życia wszystkich jego obywateli.

RYZYKA:

Komitet wyborczy Przemoc Ekonomia Etyka
PIS Obniżenie niesprawiedliwości społecznych i przemocy powodowanej przez niektóre kasty uprzywilejowane (komornicy, sędziowie, przestępcy).

Restrykcyjne podejście fiskalne wobec podatników.

Szacowany poziom przemocy w państwie-  3/10.

Podnoszenie szans na rozwój przeciętnej jednostki.

Lepsze wykorzystanie majątku państwowego do generowania przychodów Państwa

Lepsze zagospodarowanie mienia państwowego.

Ryzyko przeinwestowania w programy społeczne;

Wywołanie nadmiernej inflacji;

Obniżenie płynności przedsiębiorstw;

Szacowany poziom ryzyk ekonomicznych w państwie-  5/10.

Podniesienie standardów sprawowania władzy.

Podniesienie wymagań etycznych dla rządzących.

Porcja postaw prospołecznych i patriotycznych

Utrwalenie postaw konserwatywnych – dobrych na złe czasy.

Pokusa uzyskania zysków i kosztem sprawiedliwości społecznej;

 

PO Wybiórcze stosowanie przymusu i przemocy.

Pacyfikacja przeciwników.

Powszechne stosowanie hejtu, oszustwa i niesprawiedliwości społecznej.

Szacowany poziom przemocy w państwie-  7/10.

Liberalizm gospodarczy sprzyjający bogaceniu się najsilniejszych i oszukujących.

Krótkowzroczna i szkodliwa polityka prywatyzacyjna.

Odpływ zysków i podatków za granicę;

Nierówne warunki konkurencji i nierówne podatki;

Szacowany poziom ryzyk ekonomicznych w państwie-  8/10.

Podwójny standard etyczny – pod przykrywką postępowych idei wnoszone są zniewalające uwarunkowania dla większości społeczeństwa – poza wybranymi kastami;

Destrukcyjne dla tożsamości idee liberalne a przy równoczesnym stosowaniu przymusu – bezwartościowe.

 

Lewica Brak faktycznych możliwości zarządzania resortami siłowymi i porządkiem publicznym.

Pełzająca anarchia i przemoc rodzących się mafii w słabym państwie

Szacowany poziom przemocy w państwie-  9/10.

Utopijna i niemożliwa do utrzymania w dłuższym okresie  gospodarka, istniejąca dopóki jest co rozdawać;

Destrukcyjne dla gospodarki reguły motywacji – brak sprzężenia zwrotnego pomiędzy sprawnością a wynagrodzeniem;

Brak realnego podejścia do wytwarzania dóbr i innowacyjności.

Szacowany poziom ryzyk ekonomicznych w państwie-  10/10.

Podwójny standard etyczny – pod przykrywką wolnościowych idei wnoszone są zniewalające uwarunkowania dla większości społeczeństwa – poza wybranymi kastami;

Sprzeczne z podstawami naukowymi absurdalne bo źle pojmowane idee równości – niesprawiedliwe i destrukcyjne społecznie – prowadzące zawsze do upadku.

PSL Stan nieznany lub niemożliwy do przewidzenia.

Szacowane ryzyko poziomu przemocy w państwie-  7/10

Brak realnego wpływu na ukształtowania gospodarki a w związku z tym skupienie się na korzyściach własnej grupy politycznej.

Szacowany poziom ryzyk ekonomicznych w państwie-  9/10

Podwójny standard etyczny – pod przykrywką zmiennych haseł i  idei czai się wyłączne dążenie do czerpania korzyści z władzy

 

Konfederacja Stan nieznany lub niemożliwy do przewidzenia.

Potencjalne rządy twardej ręki – sprawiedliwe w takim zakresie jakiego dopatrzy się przywódca.

Szacowany poziom przemocy w państwie –  null

Brak faktycznych możliwości istotnego wpływu na gospodarkę.

Szacowany poziom ryzyk ekonomicznych w państwie –  null

Twarde reguły relacji społecznych i osobistych – trudne dla większości społeczeństwa – skuteczne w bardzo złych czasach;

 

 

Ryzyka nadmiernej Przemocy/Przymusu

Nasilenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PIS
PO
Lewica
PSL
Konfederacja

 

Ryzyko w zakresie Ekonomii

Nasilenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PIS
PO
Lewica
PSL
Konfederacja

 

Zagrożenia w dziedzinie etyki

Nasilenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PIS
PO
Lewica
PSL
Konfederacja

 

Tak więc najgorszą opcją jawi się lewica z demontującymi społeczeństwo i ekonomię regułami. To środowisko polityczne jest heterogeniczne składa się z inteligentnych ale cynicznych graczy, którzy korzystają z lewicowych idei jak z latającego dywanu trzymając prawdę dla siebie a idee dla innych, oraz nieprzebranej rzeszy podnietków, głupków i nieudaczników, którym wydaje się, że ideami zbudują rzeczywistość, która miała by w jakiś sposób funkcjonować w sprzeczości z prawami fizyki.

Drugą co do negatywnych skutków formacją w kategorii destabilizacji społeczeństwa jest liberalna PO-KO. Liberalizm jest hasłem pozwalającym silniejszym i bogatszym stawać się jeszcze silniejszym i bogatszym a większość społeczeństwa na poziomie ubóstwa – które jeszcze bardziej sprzyja majątkom bogatych. Niesymetryczne pełzanie dóbr w kierunku najbogatszych prowadzi w konsekwencji do buntu i przewrotu – zatem jest niestabilne ewolucyjnie a zatem też złe. Przykryte fałszem i oszustwem fakty w końcu ulegają odkryciu a gniew ludu jest bezwzględny. Należy unikać wytrącania społeczeństw z równowagi.

Giętka i węgorzowata etycznie formacja PSL – bez swojej jednoznacznej tożsamości jest formacją pozorną co do swojej misji i wizji. To tylko grupa podtrzymania interesu ekonomicznego swojego środowiska. Formacja walcząca o status qwo. Nie przyniesie nic konstruktywnego.

Koalicja PIS na obecną chwilę wydaje się najkorzystniejsza opcją dla Polski. Co prawda pojawiaj się  w jej obszarze dążeń ryzyka – niektóre duże ale jeżeli za nimi będzie podążać refleksja i zmiany dostosowujące do sytuacji zwłaszcza ekonomicznej to formacja ta dokona znaczących zmian w poprawie organizacji społecznej. Ta poprawa nastąpi głównie w obszarze standardów sprawowania władzy i etyki elit – coś co jest bezwzględnie potrzebne Polsce postkomunistycznej.  W toku kolejnej kadencji niezbędna jest reforma programów społecznych, subwencji i pomocy społecznej. W takiej formie jak są – długodystansowo są one szkodliwe społecznie. Po spełnieniu swojej roli musza zostać zmodyfikowane. Podstawowa modyfikacja powinna polegać na zamianie dotacji bezpośredniej na umorzenie podatku – co sprawi, że beneficjentami głównych ulg powinny być jednostki pracujące. Nic bowiem oprócz ciężkiej niemocy nie powinno zwalniać ludzi z pracy. To samo powinno dotyczyć pomocy dla firm, dotacji na rozwój i innowację. Najlepszym weryfikatorem zdolności jest to czy ktoś potrafi i czy mu się chce zarobić na własną egzystencję, jednostkom inwestującym  w rozwój i innowację należy umorzyć podatki a nie rozdawać pieniądze wg niejasnych reguł. Państwo socjalne w dłuższej perspektywie nie może istnieć – ekonomia się zawali z uwagi na demoralizację jednostek obdarowywanych i dyskryminację ekonomiczną tych wytwarzających dobra.

Konfederaci to zdrowy społecznie ruch z punktu widzenia trwałości społeczeństw. W obecnych czasach obfitości i dobrobytu wynikającego z przeeksploatowania zasobów naturalnych idee społeczne głoszone przez ten ruch nie znajda większego poparcia. Ludzie są zbyt wygodni i zbyt roszczeniowi aby podążać za czymś wymagającym wysiłku. Transparentności i przejrzystość reguł nie pozwoli bogacić się oszustom a surowość kar nie jest mile widziana wśród nieuczciwych.