-->
Czym jest życie?
Podstawy / 1 lipca 2017

Przeczytaj – może to najważniejsza teza jaką rozważysz w swoim życiu! pozyskiwanie energii (zarabianie); celowość wykonywanej pracy oparta o decyzje (optymalizacja ekonomiczna); reprodukcja (przekazywanie informacji na temat zdobytego doświadczenia w zakresie sposobu realizacji dwóch poprzednich) to wspólne właściwości wszystkich form życia jakie znamy biologicznie  – łącznie z wirusami, które nie zawsze są zaliczane do form żywych. Życie  to ciągła ochrona doświadczenia i dorobku organizacyjnego przez zatarciem przez przeważające siły bezwładnych przemian energetycznych. To sprzeciw bardzo wyjątkowych struktur materialnych unikających destrukcji w powszechnym prądzie entropii wyrównującej stan energetyczny wszystkich cząstek materii. Życie to uporczywy sprzeciw  procesów mających swój egoistyczny cel, zuchwałych organizacji nie znoszących rozkładu i bezczynności.  Ale tylko te struktury, zwane życiem, w całym świecie mają moce decyzyjne i mogą wykonywać pracę celową. Ponadto potrafią zarobić na swoje trwanie i reprodukcję . To jest wyjątkowe. Czy proste formy np. wirusy dokonują wyborów/decyzji?  Owszem. Podstawowym mechanizmem decyzyjnym jest sprzężenie zwrotne ujemne regulujące większość procesów życiowych i stabilizujące działanie układów biologicznych w pobliżu ergonomicznego optimum. Bez takich regulacji żadna forma żywa nie przetrwa. Nawet jeżeli mechanizm jest nieświadomy to decyduje, np.: jak wtargnąć do komórki żywiciela, w jakie miejsce jego kodu genetycznego się wstrzyknąć, kiedy się upakować w nową formę. Miliardy podobnych…