-->
Split payment to rabunek dokonany na przedsiębiorcy, a beneficjentem tego rabunku są banki.
Ekonomia , Polityki / 6 września 2018

Tezę postawioną w tytule udowodnię w kilku prostych zdaniach, ale zanim do dowodu to kilka słów o tym z czego wynika mechanizm tzw. podzielonej płatności (ang. split payment). Podzielona płatność została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Ustawa weszła w życie i rozpoczęto jej stosowanie z dniem 1 lipca 2018r. Są już pierwsze efekty jej stosowania w praktyce. Mechanizm polega na tym że kwota VAT (zwykle 23% wartości – czyli dużo) należna przedsiębiorcy, a wykazana na fakturze VAT– bez zgody prawowitego właściciela tych pieniędzy – czyli przedsiębiorcy, zamrażana jest przez bank na specjalnym rachunku bankowym. Przedsiębiorca może tylko oglądać swoje pieniądze ale nie może nimi płacić. Może  dokonywać wyłącznie płatności na konto VAT w urzędzie skarbowym. Wszelkie użycie tych pieniędzy stanowiących własność przedsiębiorcy jest możliwe za pisemną zgodą organu podatkowego  – po upływie określonego procedurami czasu – w kategoriach współczesnej ekonomii – drastycznie długiego. Aby odzyskać własne pieniądze musi uiścić opłatę skarbową i poświecić czas na pisanie podań o zwolnienie własnych pieniędzy. Dlaczego jest to rabunek czyli zagarnięcie cudzego mienia przemocą? Kwota VAT wykazana na fakturze w chwili zapłaty tej faktury jest własnością przedsiębiorcy, a…